قوانین و مقررات

۱- ضمانت اصل بودن کالا

۲- قانون بازگشت ظرف مدت ۷ روز

۳- قوانین مرتبط با حمل و نقل کالا

۴ – قوانین و مقررات نحوه اعطای نمایندگی فروش